(85) 833 27 38

Rekrutacja

Wyniki Rekrutacji do Internatu na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że na chwilę obecną, nie dysponujemy miejscami wolnymi w Internacie!

W przypadku rezygnacji osoby przyjętej lub deklarującej kontynuację zamieszkiwania, będą brane pod uwagę inne kandydatury. W rekrutacji uzupełniającej, wnioski o zamieszkanie w internacie należy składać w sekretariacie szkoły do 13.08.2020 do godziny 14.00. Rozpatrzenie dnia kolejnego - informacji udzielamy indywidualnie (telefonicznie).

Zasady Rekrutacji dla Kandydatów do Internatu (skrót)

Rekrutacja młodzieży do internatu w roku 2020 rozpoczyna się od 15 czerwca .

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje wnioski w I terminie do 09 lipca 2020 do godz. 14.00 – wyniki 10 lipca 2020 do godziny 14.00.

W przypadku wolnych miejsc w II terminie rekrutacja uzupełniająca do 13 sierpnia 2020 do godz. 14.00.- wyniki w dniu następnym.

Wniosek o przyjęcie do internatu można złożyć w Sekretariacie Szkoły lub u Kierownika Internatu. Druki wniosków o przyjęcie dostępne w Sekretariacie Szkoły, internacie lub do pobrania w dziale Dokumenty.

Listy osób przyjętych, na podstawie ustalonych kryteriów, będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie internetowej. Informacji udzielamy telefonicznie pod numerami szkoły i internatu zamieszczonymi na stronie internetowej.

Aby zamieszkać w Internacie, wykonaj 3 Proste Kroki

Pobierz Wniosek

Pobierz odpowiedni wniosek o przyjęcie. Mozna to zrobić w Sekretariacie szkoły, Internacie, lub w dziale: Dokumenty

Wypełnij Wniosek

W odpowiednich rubrykach prosimy podać, Klasę, Profil oraz Nazwę Szkoly , do której bedzie uczęszczał kandydat.

Złóż Wniosek

Wypełniony Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Szkoły lub w Internacie.

Zobacz na Yotube