(85) 833 27 37

Rekrutacja

Wyniki rekrutacji do internatu
na rok szkolny 2019 / 2020

Wszystkie wnioski o przyjęcie do internatu oraz deklaracje dotyczące kontynuacji mieszkania w internacie na rok 2019/20, komisja rekrutacyjna rozpatrzyła pozytywnie. Jednocześnie informujemy o braku wolnych miejsc

Wnioski składane w drugim terminie rekrutacji (do 29.08), będą rozpatrzone w przypadku rezygnacji osoby przyjętej w pierwszym terminie. Uprzejmie prosimy o niezwłoczne zgłaszanie nam ewentualnej decyzji o rezygnacji .

Zasady Rekrutacji dla Kandydatów do Internatu (skrót)

Rekrutacja młodzieży do internatu rozpoczyna się od 1 czerwca i trwa do 31 sierpnia bieżącego roku szkolnego.

Wniosek o przyjęcie do internatu można złożyć w Sekretariacie Szkoły lub u Kierownika Internatu. Druki wniosków o przyjęcie dostępne w Sekretariacie Szkoły, internacie lub do pobrania w dziale Dokumenty na naszej stronie

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje wnioski w I terminie do 01 lipca do godz. 14.00 w przypadku wolnych miejsc w II terminie rekrutacja uzupełniająca do 29 sierpnia do godz. 14.00.( wyniki w tym samym dniu).

Listy osób przyjętych, na podstawie ustalonych kryteriów, będą umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej: I termin 04 lipca, II termin 29 sierpnia po godz. 14.00

Aby zamieszkać w Internacie, wykonaj 3 Proste Kroki

Pobierz Wniosek

Pobierz odpowiedni wniosek o przyjęcie. Mozna to zrobić w Sekretariacie szkoły, Internacie, lub w dziale: Dokumenty

Wypełnij Wniosek

W odpowiednich rubrykach prosimy podać, Klasę, Profil oraz Nazwę Szkoly , do której bedzie uczęszczał kandydat.

Złóż Wniosek

Wypełniony Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Szkoły lub w Internacie.

Zobacz na Yotube