(85) 833 27 38

Kurs Pierwszej Pomocy

10 grudzień 2019

obrazek

Dni 10.12.2019r. w świetlicy internatu odbyło się spotkanie ze strażakami którzy pokazali i omówili podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych wypadkach między innymi: masaż serca i sztuczne oddychanie, unieruchamianie różnego rodzaju złamań. Wychowankowie mogli indywidualnie przećwiczyć na fantomie masaż serca i sztuczne oddychanie oraz unieruchamianie różnych złamań i zasady bandażowania. Spotkanie to uzmysłowiło młodzieży że każdy może udzielić pomocy byle tylko zachować zimną krew i opanowanie, a taka pierwsza pomoc w wielu wypadkach może uratować życie.

obrazek